Lokacija

WordCamp Beograd 2017 #WCBGD će se održati na Univerzitetu Singidunum, Kumodraška 261A, Beograd, Srbija. Ovo možete videti mapu do lokacije.

Mesto održavanja

Singidunum University

Univerzitet Singidunum

Univerzitet Singidunum je visokoškolska ustanova koja nudi svojim studentima moderne nastavne planove i nastavne metode nalik renomiranih univerzitetskih centrara. Naš cilj je da osposobimo mlade ljude da budu konkurentni na tržištu i drže korak sa savremenim tendencijama i poslovnim trendovima.

Univerzitet Singidunum je prvi privatni univerzitet akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Trenutno ima oko 12.000 studenata upisano na Univerzitet Singidunum. Predavanja se izvode u okviru 16.000 m² visoko-kvalitetnog prostora opremljenih sa neophodnim računarima i Internet infrastrukturom, audio-video i drugim sadržajima neophodnim za efikasan proces učenja i nastave svetske klase. Univerzitet raspolaže sa 16 amfiteatara, 20 sala za predavanja i 9 računarskih sala.

IT Classroom

IT Učionica

Univerzitetski programi su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i obuhvataju Evropski sistem prenosa bodova (ECTS). Svi naši studijski programi su dizajnirani da zadovolje potrebe u savremenom poslovnom okruženju, sa predavanjima održavanim u visoko-kvalitetnim modernim objektima sa preko 300 eminentnih profesora iz zemlje i inostranstva. Univerzitet uspešno sarađuje sa uglednim visokoškolskim ustanovama iz SAD i Evrope, kao i sa vodećim predstavnicima poslovne zajednice Srbije.

Amphitheater

Amfiteatar

Univerzitet stalno sustiže savremene svetske trendove i dostignuća, uključujući i prenos znanja kroz moderne nastavne programe. Naš glavni cilj je obuka i edukacija kvalitetnog kadra, stručnjaka u svojim oblastima koji bi mogli značajno da doprinesu ukupnom društvenom i ekonomskom razvoju i modernizaciji Srbije.

Zbog toga, misija Univerziteta je da omogući transfer savremenih znanja, metoda i naučnih tehnika, primenjenih u vodećim evropskim univerzitetskim centrima, uzimajući u obzir sve dobre prakse naših državnih institucija visokog obrazovanja.
Univerzitet Singidunum nastoji da edukuje i trenira osoblje i obezbedi im relevantna znanja i veštine za efikasno takmičenje na tržištu rada, kao i da omogući budućim diplomcima da idu u korak sa savremenim trendovima poslovanja bez dodatnog stručnog usavršavanja.

Pogledajte ovaj kul video sa naše lokacije!

Adresa:

Kumodraška 261a, 11000 Beograd
(Bulevar Peka Dapčevića)

Telefon: +38111/3093 306, 3093 307

e-mail: studije@singidunum.ac.rs

Mapa do Singidunum Univerziteta